Ansatte

Tannpleiere og sekretærer

Tannpleier Marta Lodden Furnes

Tannhelsesekretær Berit Marianne Hansen

Aut. Tannhelsesekretær Lillian Leinad

Tannhelsesekretær Torun Skøien

Tannhelsesekretær Susanne Kristoffersen

Tannhelsesekretær Paksiri Nakkim