Informasjon om COVID-19

Vi følger Helsedirektoratets anbefaling for tannhelsetjenesten. De faglige anbefalingene for smittevern oppdateres kontinuerlig og vi oppdaterer hjemmesiden i tråd med disse.

Som hjelp i arbeidet med å forhindre smitte ber vi alle våre pasienter om:

 1.  Alle tannlegetimer skal fortrinnsvis være avtalt på forhånd
 2.  Pasienter oppfordres til å møte presis til timen. Pasienter bes om å vente utenfor byggets hovedinngang ved for tidlig fremmøte. Vi ønsker å påse at færrest mulig samles på venteværelset
 3. Foresatte bes om å vente utenfor klinikkbygningen og ikke være med inn til timen (med mindre dette er avtalt på forhånd).
 4. Holde god avstand (>2 m)
 5. Alt lesestoff er med hensikt ryddet fra venterom inntil videre
 6. God håndhygiene. Sprite av hender på venterom før du kommer inn til timen
 7. Pasienter som har:
  o Testet positivt for COVID-19
  o Er i karantene
  o I samme husstand med noen som er i karantene eller i isolasjon
  o Har ila de siste 14 dagene vært på reise utenfor Norge
  o Har de siste 7-14 dagene hatt symptomer på forkjølelse/influensa
  ber vi om å IKKE møte på kontoret. Kontakt telefon 64 87 28 15 eller mail post@tannlege1ski.no slik at vi kan hjelpe deg videre.

Takk for at du overholder våre retningslinjer og bidrar til å forhindre smitte!

Beste hilsen fra alle oss ved Tannlege1Ski