Høy kvalitet

Hos oss kan du være trygg på at du får en sikker tannlegebehandling som er tilpasset dine behov og ønsker. Våre tannleger setter av god tid til deg for å kunne gi deg en optimal tannlegebehandling. 


Alle våre tannleger og spesialister er utdannet ved Universitetet i Oslo og er medlemmer av Den Norske 
Tannlegeforeningen (MNTF).


Vi ved Tannlege1Ski setter de høyeste krav til faglig kompetanse. Derfor bruker vi mye tid og ressurser på stadig å videreutdanne og kurse våre ansatte. Dette er med på å sikre kvalitet i alle ledd. De ansatte holder seg faglig oppdatert ved jevnlig deltagelse på kurs i regi av Den Norske Tannlegeforeningens etterutdanningssystem (TSE).